Orkdal

En mann i 40-åra er dømt til 30 timers samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 90 dager, for råkjøring.

Mannen ble stoppet i begynnelsen av mai i år ved Søvassli på E39 i Orkdal. Farten ble målt til 130 km/t i 80-sonen, noe som er forbundet med stor fare og stort skadepotensial, ifølge dommen. Kjøringa medførte imidlertid ikke farefulle situasjoner i trafikken.

Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

I tillegg til samfunnsstraff, er han fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på åtte måneder, og han må avlegge praktisk førerprøve om han ønsker å få førerkortet tilbake.