Etter første møte i Fellesnemnda Hitra-Snillfjord den 29. mai ble det holdt et åpent folkemøte på Hemnsjela oppvekstsenter om sammenslåingen av Hitra og deler av Snillfjord kommune.

Ordfører John Lernes og Ole Haugen deltok med orienteringer. Ellers var det deltakere fra administrasjonen i begge kommunene. Det var bra oppmøte, men lite spørsmål fra salen, melder Snillfjord kommune.

- Selv om den ene parten er liten og den andre relativt stor, og kulturer skal kjøres sammen, er jeg optimistisk foran jobben i tida fremover, sier Lernes.

Haugen mener Hitra har mye å tilby snillfjordingene rett over leia, og viser til arbeidsplasser som ligger så nært Hemnskjela at det ikke er nødvendig å flytte, samt planer om butikk nærmere enn nærbutikken i dag.