Dette er det svært få - kanskje ingen? - som har klart før

foto