Splittelse i Laksøra-saken – vedtak fattet med knappest mulig flertall

foto