Etablerer nytt trøndersk selskap som skal investere for milliarder - vil få rundt 250 ansatte fra starten av

foto