Ekstremværet herjer, men Gyda bringer også noe godt med seg