– Mange tror kanskje at vi lever her i et kollektiv, men slik er det ikke

foto