Vitskap er viktig, men ein skal ikkje tru på alt

foto