I løpet av de siste årene har 25 000 kilometer med turstier blitt merket og skiltet gjennom det nasjonale turskiltprosjektet. Nå sikrer regjeringen at dette kan fortsette også i fremtiden.

- Dette er en stor nyhet, fordi det gjør nærfriluftslivet mer tilgjengelig for flere. Å gå tur er den aktiviteten flest nordmenn ønsker å drive med, og derfor er det helt avgjørende at vi sikrer at flest mulig oppdager turstiene i sitt nærområde, sier styreleder i Den Norske Turistforening (DNT), Berit Kjøll.

Synliggjøring av stier

Regjeringen åpner nå for at det skal bli mulig å søke om tilskudd fra spillemidler til skilting og merking av eksisterende stier. Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde nyheten under åpning av DNTs landsmøte i Kristiansand denne uka.

- Dette er noe jeg vet DNT har ønsket seg lenge. Jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby denne ordningen, og på den måten være med på å støtte opp om turgleden og entusiasmen som finnes over hele Norge, sier Helleland.

Merket 25 000 km

Tidligere har det vært vanskelig å finne midler til å skilte og merke eksisterende stier i andre områder enn på fjellet. Derfor ble turskiltprosjektet startet opp i 2014, et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene gir økonomisk støtte til merking og skilting av turruter der folk bor. Prosjektet har siste tildeling i 2017.

- Siden prosjektet ble satt i gang, er det blitt merket om lag 25 000 km med turruter. Det har avdekket et stort behov og interesse for synliggjøring av turmuligheter i byer og tettsteder. Nettopp derfor er nyheten fra regjeringen så viktig. Merking og skilting av turstier er et effektivt og godt tiltak for å få flere til å drive med friluftsliv, og et fantastisk tiltak for folkehelsen, sier Kjøll.