Bilbedriften har hjula godt plantet på jorda. Og etter over 30 år i bransjen, er den heller ikke så følsom for varierende konjunkturer.

– Alt er lettere når man ikke har noe lån, og slipper å betale renter til banken. Det hadde vært vanskelig å starte med dette vi ser her i dag, ja, sier Grefstad og ser omkring på bygningsmassen som blant annet inneholder to etasjer med biler, samt kontor.

Regnskapet i fjor viste et solid driftsresultat på nesten 2,8 millioner kroner. Men årsaken er ikke et økt salg av biler sammenlignet med 2006, da driftsresultatet var på 1,1 million.

– Vi foretok vel et løft i bygningsmassen i 2006, noe som reduserte resultatet. I fjor hadde vi få kostnader, og det gjorde at resultatet ble bedre. Salget av biler er stabilt. I fjor solgte vi 150 nye og brukte biler her, forteller Grefstad.

– Hvordan har salget gått i år?

– Det er ingen merkbar nedgang. Så langt har vi solgt 130-140 biler, noe som betyr at vi er i rute. Regnskapsmessig vil omsetningen øke litt, mens resultatet vil bli det samme som i år, tror han.

O.M. Grefstad selger nye biler av merket Opel og Subaru, samt brukte biler av alle typer. Ifølge Grefstad selv har de i løpet av 30 år solgt 3 500 nye biler av Opel.

– I fjor solgte vi cirka 100 nye biler av merket Opel og 50 brukte biler, sier han.

Også Syrstadeng Bil på Storås kunne framvise solide tall i fjor. De hadde drøyt 3,3 millioner kroner i driftsresultat. Og i likhet med O. M. Grefstad var resultatgraden relativt høy, noe som bevitner om god lønnsomhet.

Øyvind Brostrøm