Avviser at gigantplanene har noe med vindkraft å gjøre: - Skal realiseres uten bruk av ny vindkraft

foto