Fører involvert i påkjørsel mistenkes for ruskjøring