Detaljhandel konkurs etter skattekrav: – Det er mottatt femten krav

foto