Klippet røret - åpnet investering til seks millioner kroner

Ordfører Vibeke Langli fikk æren av å klippe røret, sammen med Jørgen Holte. Til venstre varabrannsjef Steinar Landsem, og til høyre brannsjef Tor Arne Moen, ved siden av teknisk sjef Nils Heggem. Foto John J. Storholt