Dato for avduking er klar: Tok turen til kunstneren for å «vise seg fram»

foto