foto
Utsikt over Viggja fra Stykkeskammen. Foto: Audhild Øye

Var et tidligere maktsentrum: Nå skriver den vesle bygda seg inn i historiebøkene

Grenda Viggja i Skaun trosser at den er lita og ligger litt i bakevja uten avkjørsel fra nye E39. Viggja var en av de mektigste bygdene tilbake i historia.