Styrker bemanningen: - Statistikken viser at vi ikke får mindre å gjøre