I sommer skal problemkrysset repareres: – Det må påregnes noe kø og omkjøring

foto