Orkland får ny legehjemmel: - Vi har utredet hvor behovet er størst