Gjenfunnet stjålet PC-utstyr etter innbrudd på rådhuset