– Jeg kan ikke leve uten tryggheten i at jeg vet at ting går rundt

foto