Høy beredskap i Trøndelag: – Kan gi store ødeleggelser