To personer fraktet til St. Olav etter at MC kjørte på elg: - Begge er under 18 år