Åpnet butikk til 50 millioner: - Vi har egentlig ventet sju år for å få denne butikken