Reddet straffe og poeng: - Vi hadde analysert straffeskytteren

foto