Flyttet inn i nybygd hus - vannrørene frøs den første vinteren

foto