Har sendt ut varsel om flom- og skredfare: – Vannføringen ventes å øke raskt

foto