Tre personer fikk medalje for lang og tro tjeneste

foto