– Vi fraråder på det sterkeste å ferdes i slike områder