Over 35 millioner inn på konto: - Bidrar til at vi unngår vi eiendomsskatt

foto