- Snillfjord kommune har lite penger. Og så skal skattebetalerne betale for noe som ødelegger helsa?!? Dette er nesten komisk, sier Geir Inge Fiske.

Røykfrikontrakt

Forslaget om røykebu på Krokstadøra har likevel ikke skapt de helt store bølgene på ungdomsskolen, i alle fall ikke blant elevene.

- Noen synes det er helt tullete å foreslå noe slikt, mens andre ikke har fått det med seg i det hele tatt. Det har sikkert med hvem som leser avisa og ikke, sier Fiske. Han er selv blant dem som har lest oppslagene i ST, og har sin klare oppfatning av hva kommunens holdning burde vært i saken.

Men bekymringen for kommunens økonomi er ikke den eneste årsaken til at Fiske reagerer. I samarbeid med MOT har Snillfjord kommune tilbudt elevene ved Aa ungdomsskole en røykfrikontrakt. Kontrakten vil gi hver enkelt elev 500 kroner dersom de holder seg tobakkfri gjennom hele ungdomsskoletida.

Les mer om den omstridte røykebua i ST 14. januar.

- På den ene sida oppfordrer de oss ungdom til å holde oss langt unna røyken gjennom denne kontrakten. Jeg er ganske opprørt over at de på den andre sida oppfordrer andre til å røyke gjennom å sponse ei røykebu. Jeg vet nesten ikke om jeg skal le eller gråte. Her bør politikerne være sitt ansvar bevisst og si nei til denne etableringa, sier Geir Inge Fiske.

Forkastelig

Han mener at ei kommunalt sponset røykebu i tilknytning til bensinstasjonen er et dårlig signal å gi fra kommunens ledelse.

- Altså, bensinstasjonen lå der øde lenge før røykeloven trådte i kraft. Jeg mener det er forkastelig - spesielt moralsk - av kommunen dersom de faller ned på å sponse denne røykebua, sier Geir Inge Fiske, niendeklassing ved Aa ungdomsskole.

Maren Snildal Bakås og Geir Inge Fiske, begge niendeklassinger, tente kraftig da de fikk se at kommunen vurderer å sponse røykebua. Foto: Andreas Joramo