Trafikkstøyen har minsket ved Tråsåvika camping etter åpninga av nye E39. Men det har også tilstrømmingen av campinggjester.

Campingplassen ligger ikke lenger strategisk til ved E39. Nå suser turistene forbi inne i fjellet, og aner lite om at det befinner seg en campingplass der ute.

- Belegget på hytter og camping har gått ned med 15 prosent hvis vi sammenligner juli i år med juli i fjor. Vi merket nedgangen ganske kjapt etter at nye E39 åpnet, sier daglig leder John Wiggen.

Hva denne nedgangen utgjør i kroner og øre, har han ingen klare tall på ennå.

Kjører forbi

- Det har jo sine fordeler at tungtrafikken har kommet bort. Det var til tider utrivelig når den dundret forbi her. Det er triveligere for gjestene nå - hvis de bare klarer å finne fram hit, sier Wiggen.

Det er spesielt tallet på tilfeldige overnattinger som har gått ned den siste måneden.

- Vi har 37 faste vogner stående her, og vi har også andre faste gjester som kommer tilbake hvert år. Nedgangen merker vi på de tilfeldige besøkene. Det er færre som kommer innom fordi de kjørte forbi og så skiltet. De som kommer hit nå, er folk som kjenner oss fra før eller som har hørt om oss gjennom andre, sier Wiggen.

Han har flere ganger opplevd at gjester har kjørt feil etter omlegginga av veien.

- En del som kommer fra Trondheim havner på Orkanger, og må geleides tilbake. Det er ikke så lett å vite at de må ta av allerede i Børsa, når navnet vårt ikke står på noe skilt der. Nylig var det en som var fortvilet da han hadde passert bommen og havnet på Orkanger, for så å måtte passere en ny bom på vei tilbake hit, forteller Wiggen.

Ønsker turistvei

Han fryktet en viss nedgang i forbindelse med nyveien, men har ikke satt i gang ekstra markedsføringstiltak.

- Nyveien kom jo ganske brått på, siden åpninga ble fremskyndet, så vi rakk ikke å markedsføre noe ekstra. Vi må vel gå inn med noe mer markedsføring nå, for å opprettholde drifta.

Imidlertid har Wiggen en idé som vil kunne komme campingplassen og flere andre aktører til gode.

- Jeg ønsker at gamle E39 skal merkes som turistvei, på samme måte som «Den gyldne omvei» på Inderøya, som er et alternativ til E6. Det er triveligere for turister å kjøre gammelveien, og jeg tror mange vil velge den hvis de vet om den. Det kunne vært en vei som gikk litt saktere, med severdigheter og egen skilting. Ideelt sett skulle også gammelveien vært uten bomavgift, mener Wiggen.

Han har nå tenkt å forhøre seg om mulighetene for å få til en turistvei, og vil rette en forespørsel til kommunen.

Støtter turistvei

Ordfører Jon P. Husby er enig i at gamle E39 må markedsføres som turistvei, og sier kommunen allerede har fokus på dette.

- Tanken har hele tida vært at gammelveien skal bli en sakte vei, en opplevelsesvei. Både syklende og bilende skal kunne stoppe ved sjøen og få gode opplevelser. Dette setter vi fokus på i forbindelse med nedklassifiseringa. Det jobbes blant annet med bedre sykkelmuligheter, sier Husby, som mener det er synd om nyveien skal skade næringslivet i kommunen.

- Det er ingen god effekt at det blir færre som passerer Tråsåvika og lignende etablissement langs gammelveien. Tråsåvika ligger ikke lenger ved hovedferdselsåra. Vi må få markedsført stedet på en god måte, slik at Tråsåvika blir kjent, og kanskje trekker enda mer folk. Det er verdt å oppleve den roen som er der nå, mener Husby.

- Hva kan kommunen gjøre konkret for å bidra i markedsføringa?

- Vi markedsfører hele tida næringslivet, og det skal vi bli bedre på. Det har vært mye fokus på nyveien i det siste, men nå må vi få fokus over på gammelveien. Vi må nok oppdatere profileringsmateriellet vårt. Veien må utvikles som et nytt konsept, hvor vi får fram det som er spesielt ved den. Vi må få til plasser der folk kan stoppe ved sjøen, og legge til rette for myke trafikanter. Det er unikt å sykle langs gammelveien nå, sier Husby.

- Kan det være aktuelt å få til skilting på veien som viser at det er en turistvei?

- Hvis vi oppnår en forståelse for at veien er spesiell, så er det mulig. Vi har jo noe spesielt i forhold til myke trafikanter, sier Husby.

De faste vognene er på plass, men svært få tilfeldige gjester har inntatt gressletta i Tråsåvika. John Wiggen ønsker at gamle E39 skal bli turistvei.