– Folk ville blitt overrasket om de visste hvor mange kvinner dette gjelder