Slik vil Statens vegvesen løse problemene i Klett-krysset

foto