Tredobler vaksineringen i sommer: — Vi skal klare å ta unna

foto