- Jeg skjønner ikke hva vi har gjort for å fortjene å være så heldige

foto