Hun er mest stolt av fagbrevet sitt: – For meg lå det mye prestisje i det

foto