Kjøpesentrenes Black week-tall økte sammenlignet med i fjor

foto