Utenforskap for barn og unge: — Ingen skal føle at døden er den eneste utvei