Fikk bevilget 5,2 millioner kroner - nå starter den tøffe jobben med å bemanne 17 stillinger