Folkebevegelsen begynner på igjen: – Fint tiltak for å få folk ute i frisk luft