Idrettshall er registrert - «gammelsjefen» ble styreleder

foto