KrF under sperregrensa: — Vi skal ikke være på det nivået her

foto