Naziterroren under den tyske okkupasjonen – noen lokale eksempler

foto