Lokale storbedrifter samarbeider med kommunen – vil snu dyster statistikk

foto