Ser på muligheten for å justere på trafo-prosjekt

foto
Denne illustrasjonen viser hvor det nye anlegget (t.h.) skal bygges i forholdet til det eksisterende (t.v.). Foto: Statnett