Ser på muligheten for å justere på trafo-prosjekt

foto