Holder tidsbruken hemmelig: — Vi begynner å li opp i årene. Det er begrenset hvor lenge vi holder på

foto