Etterlyser gang- og sykkelvei: - Trafikksikkerhet må vektes høyt