Både skole, barnehager og et titalls stillinger kan ryke