Fylkesvei åpnet etter at stor stein havnet i veibanen - området blir undersøkt av geolog i morgen

foto